Stichting Ezelsvrienden

We benne op de wereld om mekaar,
om mekaar, te hellepe niewaar!

Stichting de Benen Nemen

Derde Wereld Been
Stichting De Benen Nemen stelt zich ten doel geld in te zamelen voor hulp aan kinderen met een beenamputatie in Derde Wereldlanden.

Veel kinderen in Derde Wereldlanden verliezen ledematen door op zich onschuldige infecties. Vaak is dit een gevolg van slechte medische voorzieningen. Daarnaast raken kinderen in (voormalige) oorlogsgebieden ook ledematen kwijt doordat ze tijdens het spelen op een landmijn trappen. De gehandicapte kinderen moeten zich vaak redden met een boomtak of stok bij wijze van kruk. Als ze beide benen moeten missen, bewegen zij zich voort op hun knieën of billen. Soms hebben ze een zelfgemaakt karretje, waarop ze moeizaam vooruitkomen. Een prothese zou het leed van deze kinderen enorm verzachten, het maakt ze weer mobiel en verhoogt hun kans op scholing en werk in de toekomst.

Stichting De Benen Nemen zorgt ervoor dat kinderen met een beenamputaie in Derde Wereldlanden weer kunnen lopen. De kinderen die de Stichting helpt,krijgen niet alleen een beenprothese, maar ook goede schoenen, krukken en fysiotherapie. Daarnaast betaalt de Stichting (een deel van) het schoolgeld, of helpt met het opzetten van een eigen winkeltje / bedrijfje. Zo helpt de Stichting deze kinderen een toekomst op te bouwen, zodat ze zelfstandig door het leven kunnen ‘lopen’.