Stichting Ezelsvrienden

We benne op de wereld om mekaar,
om mekaar, te hellepe niewaar!

Stichting Kinderdroomwens

Stichting Kinderdroomwens laat de dromen van kinderen die een ingrijpende ervaring hebben meegemaakt uitkomen. Zij organiseren diverse activiteiten, Kanjerdagen en korte vakanties. Wij zullen met de opbrengst proberen een Kanjerdag volledig te sponsoren!

Sommige kinderen gun je namelijk, net iets meer, een droom die uitkomt. Kinderen die in hun jonge leven al een ingrijpende ervaring achter de rug hebben. Ze hebben misschien een ongeluk gehad, zijn gehandicapt geraakt of hebben een ouder, broertje of zusje verloren. Ze zijn mogelijk mishandeld, verwaarloosd, misbruikt of lijden aan een langdurige of heel ernstige ziekte. Voor deze kinderen kan de vervulling van hun allermooiste droom een steuntje in de rug betekenen.

Vaak gaat er bij kinderen een hele wereld schuil achter een droomwens. Soms een hele moeilijke wereld. De vrijwilligers van stichting kinderdroomwens zoeken en vinden wat er werkelijk achter die droom ligt. Als die droom in vervulling gaat, is dat dan ook niet zomaar een eenmalige blije gebeurtenis; het werkt nog jarenlang door.

Want… als iemand heel onverwacht iets helemaal speciaal voor jou regelt, dan geeft dat zelfvertrouwen, een gevoel van eigenwaarde. Een kinderdroomwens die in vervulling gaat, biedt volop kansen en support voor de toekomst.

Kijk voor meer informatie op de website www.kinderdroomwens.nl